ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ [ Υπο THEOPHILE GAUTIER ]

1852: O Γκωτιέ αποβιβάζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου και θα παραμείνει εβδομήντα μέρες ως ταξιδιωτικός απεσταλμένος της εφημερίδας O Τύπος. Oι ε...

3 downloads 100 Views 2MB Size

Recommend Documents


Théophile Gautier - Κωνσταντινούπολη

Ochoa Gautier's groundbreaking book draws primarily from nineteenth-century Colombian sources to explore how listening has been central to the production of notions of language, music, voice…Full description