Doctrina Christiana

The Catechism for Filipino Catholics, or CFC, is a contextualized and inculturated Roman Catholic catechism for Filipinos prepared by the Catholic Bis...
Author:  Books

20 downloads 295 Views 12MB Size

Recommend Documents


Doctrina Christiana isang maagang aklat ng Romano Katoliko katesismo, isinulat ni babagan Juan de Plasencia, at ay pinaniniwalaan na isa sa pinakamaagang mga libro na nakalimbag sa Pilipinas…Full description

Descripción completa

Descripción: MANUAL DE DOCTRINA CONTABLE ÚTIL Y SENCILLO DE ENTENDER

resuelto docvtrina

Full description

fallo campillay

Descripción completa

reliDescripción completa

Full description

tributoDescripción completa

Descripción: teologia de Ernesto