Elementos de Matematica UNLU

Descripción: 1 parcial resuelto Tema 1 25-4-2015...

15 downloads 435 Views 337KB Size

Recommend Documents


Descripción: Equações diferenciais/Física/Matemática

matematica

la suma simpleDescripción completa

Descripción: matematica

matematica

upDescripción completa

Descripción: REforzamiento para 3er grado

Matemática A ○ ○ ○ ○ Sendo os arcos a e b de uma circuferência, temos: • sen (a + b) = sen a . cos b + sen b . cos a • sen (a – b) = sen a . cos b – sen b . cos a • cos (a + b) = cos a . …Descrição completa

app inventorDescripción completa

EDescripción completa

BDescripción completa

MatemáticasDescripción completa

Descripción: este es un manual de matematica basica

Descripción completa

formuleFull description

Descripción: ROBERTO