Uri Ng Panlapi

ito ang kimang uri ng panlapi at mga halimbawaFull description...

201 downloads 503 Views 15KB Size